صادرات میوه و سبزیجات بطور تخصصی

صادرات میوه و سبزیجات بخش عظیمی از صادرات ایران را به روسیه و کشورهای همجوار تشکیل میدهد و با توجه به اهمیت ارتقای شاخص‌های کیفی محصولات صادراتی بخش کشاورزی در راستای توسعه سهم بازارهای هدف محصولات ایرانی، به تبعات ناشی از صدور فله‌ای و عدم بسته بندی مناسب صادرات میوه وتره بار کشور در سال‌های اخیر ارتقاء بسته بندی در دستور کار جدی صادرات قرار گرفته است.

هدف گذاری صادرات محصولات میوه و تره بار از یک سو و ضرورت جلوگیری از ضایعات محصولات صادراتی بدلیل نداشتن بسته‌بندی مناسب و حمل غیر استاندارد از سوی دیگر، این مجموعه  را بر آن داشت که بر اساس درخواست‌های خریداران خارجی و ضرورت‌های بازارهای مصرف خارجی با برگزاری جلسات متعدد با اتحادیه ملی محصولات کشاورزی نسبت به تهیه دستورالعمل "شاخص‌های بسته‌بندی میوه و تره بار صادراتی" اقدام کنیم.

لذا این اطمینان را به مشتریان خارجی میدهیم که محصولات کشاورزی را با بهترین بسته بندی و استاندارد های مورد نیاز کشور مقصد ارائه نمائیم. تجربه چند ساله شرکت در صادرات میوه و استفاده از کارشناسان خبره از نقاط قوت شرکت نگاه سبز می باشد. برای آشنائی با محصولات کشاورزی صادراتی ما میتوانید به قسمت میوه و سبزیجات سایت نگاه سبز ما به آدرس negahesabz.com مراجعه فرمائید.

نظر بدهید