واردات و ترخیص کالا

واردات و ترخیص کالا

ترخیص کالا از گمرکات یک کار کاملا تخصصی و پیچیده می باشد. بدون داشتن تجربه و دانش کافی در زمینه قوانین  و مقررات جاری، ممکن است انجام تشریفات ورود و صدور کالا به سختی و یا با تاخیر انجام پذیرد.