خرما شاهانی

خرما شاهانی

خرما شاهانی یکی دیگر از خرماهای بسیار پر طرفدار و البته شناخته شده در ایران است. تقریبا مردم ایران و بخصوص آن دسته از افرادی که خرما در سبد غذایی آنها همیشه قرار داشته و شناخت نسبی نسبت به خرما و برخی از انواع آن دارند، به خوبی خرمای شاهانی را می شناسند.

خرمای شاهانی یکی از انواع خرماهای محصول ایران است که در ایران کشت می شود. خرما شاهانی کشیده و با نوک باریک است و اغلب به رنگ قهوه ای روشن دیده می شود، هر چند رنگ قهوه ای تیره و کمی مایل به زرد آن نیز وجود دارد.

خرمای شاهانی را با نام های دیگری نیز در ایران می شناسند که عمدتا به نام شاونی در میناب، یا شونی در جهرم و فیروز آباد و یا حتی به نام خورک شانی در شهر های جنوبی مانند بندر عباس و حاجی آباد هم شناخته می شود.

نخل این خرما هر چند در شهرهای متنوعی در ایران دیده می شود و کشت می شود، ولی خواستگاه اصلی آن را باید استان فارس و بخصوص شهر جهرم دانست. بیش از ۹۵ درصد از نخل های خرما که در شهرستان جهرم به بار می نشینند و کشت می شوند، از نوع خرمای شاهانی هستند.

نظر بدهید