شعب و نمایندگی

دفتر مرکزی شرکت پیام تجارت نگاه سبز

دفتر مرکزی شرکت پیام تجارت نگاه سبز

دفتر مشهد شرکت پیام تجارت نگاه سبز


 • مدیریت : مدیرعامل:حسین حدادی-رئیس هیات مدیره:حمیدرضا غیوری
 • آدرس : مشهد چهارراه مجد ساختمان فروردین واحد 604
 • تلفن همراه : 09027771404
 • تلفن ثابت : 05137237544
 • پست الکترونیک :info@negahesabz.com
 • وب : http://negahesabz.com

آدرس دفتر تهران

آدرس دفتر تهران

گروه تجارت بین الملل نگاه سبز


 • مدیریت : مهندس بهزاد ناصربیک
 • آدرس : خیابان نلسون ماندلا، برج مشکی (ساختمان مرکز تجارت ایران) ,طبقه2, واحد 5
 • تلفن همراه : 09123494062
 • تلفن ثابت : 02122016149
 • پست الکترونیک :naserbeik@negahesabz.com
 • وب : www.negahesabz.com

دفتر نمایندگی تاجیکستان

دفتر نمایندگی تاجیکستان

شرکت پیام تجارت نگاه سبز


 • مدیریت : سهراب فیض الهی
 • آدرس : شهر دوشنبه - ناحیه سینا 2 - بازار فراوان- ساختمان 76 - طبقه 6 - پلاک 10
 • تلفن همراه : 992903177770
 • تلفن ثابت : 02122016149
 • پست الکترونیک :info@negahesabz.com
 • وب : www.negahesabz.com

دفتر روسیه شهر کازان

دفتر روسیه شهر کازان

شرکت پیام تجارت نگاه سبز


 • مدیریت : اسلام الدین شاکرف
 • آدرس : کشور روسیه، شهر مسکو، بازار فوت سیتی، بلوک E1، شماره 103
 • تلفن همراه : 79260130707
 • تلفن ثابت : 02122016149
 • پست الکترونیک :naserbeik@negahesabz.com
 • وب : www.negahesabz.com