پسته ممتاز

پسته ممتاز

میوه های پسته ممتاز به شکل بادام است و از مغز خوشمزه تری نسبت به سایر ارقام تجاری برخوردار است. برگ های آن بیشتر مرکب سه برگچه ای هستند. این نوع پسته از ارقام زودگل و دیررس بوده و در دهه سوم شهریور ماه قابل برداشت است.

نظر بدهید