پسته قزوینی

پسته قزوینی

پسته قزوینی همانطور که از اسم آن مشخص است مربوط به منطقه قزوین است. این پسته در آنجا به نام پسته کله بزی نیز معروف است. این پسته از میوه بادامی شکل، ریز و مغز نسبتاً سبز رنگ برخوردار است. تعداد میوه موجود در هر خوشه بسیار زیاد است. اکثریت برگهای آن مرکب ۳ برگچه ای هستند. از آنجایی که این پسته در اواسط مردادماه قابل برداشت است از ارقام زودرس محسوب می شود.

نظر بدهید