پسته شاه پسند دامغان

پسته شاه پسند دامغان

پسته شاه پسند یکی از ارقام معروف تجاری پسته در منطقه دامغان است که از میوه بادامی شکل برخوردار است. بیشتر برگ های آن مرکب ۳ برگچه هستند. پسته شاه پسند از ارقام دیرگل و متوسط رس است که در دهه دوم شهریور ماه قابل برداشت می باشد.

نظر بدهید