پسته بادامی

پسته بادامی

میوه این نوع از پسته در ایران بادامی شکل، ریز و خنجر مانند است و رنگی کدر دارد. بیشتر برگ‌های آن ۵ برگچه‌ای هستند. پسته بادامی جزو ارقام زود گل است و از آنجایی که در نیمه اول مرداد ماه قابل برداشت است، یکی از ارقام خیلی زودرس به شمار می آید.

نظر بدهید