منظور از عیار رنگدهی زعفران چیست؟

منظور از عیار رنگدهی زعفران چیست؟

منظور از عیار رنگدهی زعفران چیست؟

 

عیار زعفران با عوامل مختلفی سنجیده می شود که مهمترین آن قدرت رنگدهی و سپس عطر و طعم می باشد.

عامل اصلی رنگ زعفران عنصری است بنام کروسین که در زعفران قائنات گاهاً به بالای 300  می رسد و در زعفران سایر مناطق دنیا به ندرت به بالای 200 می رسد، که در زعفران قائنات به دلیل برداشت زعفران در ساعات قبل از طلوع آفتاب و اقلیم منطقه این عیار بالاتر از سایر مناطق می باشد.

 

 

نظر بدهید