بلاگ

پسته کله قوچی

پسته به عنوان یکی از مهم ترین خشکبار در ایران و جهان شناخته می شود و از ارزش غذایی بالایی نیز برخوردار است. ایران یکی از بزرگ ‌ترین و مهم ترین صادرکنندگان پسته در سطح جهان به شمار می آید و حتی می توان گفت بهترین نوع پسته جهان متعلق به ایران است. علاوه بر این پسته یکی از اجزای مهم آجیل‌های شور و شیرین است که در دو نوع خام و بو داده تولید می گردد. آشنایی با انواع پسته موجود در ایران می تواند اطلاعات بیشتری را در خصوص این خشکبار با ارزش در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

پسته سفید نوق

پسته به عنوان یکی از مهم ترین خشکبار در ایران و جهان شناخته می شود و از ارزش غذایی بالایی نیز برخوردار است. ایران یکی از بزرگ ‌ترین و مهم ترین صادرکنندگان پسته در سطح جهان به شمار می آید و حتی می توان گفت بهترین نوع پسته جهان متعلق به ایران است. علاوه بر این پسته یکی از اجزای مهم آجیل‌های شور و شیرین است که در دو نوع خام و بو داده تولید می گردد. آشنایی با انواع پسته موجود در ایران می تواند اطلاعات بیشتری را در خصوص این خشکبار با ارزش در اختیار شما عزیزان قرار دهد

پسته احمدآقایی

پسته به عنوان یکی از مهم ترین خشکبار در ایران و جهان شناخته می شود و از ارزش غذایی بالایی نیز برخوردار است. ایران یکی از بزرگ ‌ترین و مهم ترین صادرکنندگان پسته در سطح جهان به شمار می آید و حتی می توان گفت بهترین نوع پسته جهان متعلق به ایران است. علاوه بر این پسته یکی از اجزای مهم آجیل‌های شور و شیرین است که در دو نوع خام و بو داده تولید می گردد. آشنایی با انواع پسته موجود در ایران می تواند اطلاعات بیشتری را در خصوص این خشکبار با ارزش در اختیار شما عزیزان قرار دهد

پسته ممتاز

منشا درخت پسته احتمالا مربوط به مرکز یا شرق آسیا است. در حال حاضر گونه های مختلف این درخت در ایران تحت کشت قرار دارد. درختان پسته دارای دو پایه هستند که به معنای روییدن گل‌های نر و ماده روی درختان جدا از هم است. به این ترتیب هر دو گل نر و ماده روی یک درخت وجود ندارد. برگ های درخت پسته به رنگ سبز روشن است و به طور متناوب از ۲ یا ۳ برگچه نوک تیز با یک برگچه انتهایی تشکیل می شود. گل های درخت پسته به صورت خوشه ای است و گل نر آن نیز فاقد گلبرگ است.