معرفی مجموعه نگاه سبز

معرفی مجموعه نگاه سبز

علاقه مندان در این کلیپ می توانند  توضیحاتی در مورد توانایی های مجموعه نگاه سبز به همراه توضیحات مسئولین مجموعه را مشاهده کنند. در این کلیپ علاوه به توضیحات تصاویر مجموعه انبار، بسته بندی و غیره مجموعه نگاه سبز نیز گنجانده شده است.

نظر بدهید