شرکت بازرگانی نگاه سبز، محصولات پتروشیمی را به کشورهای دیگر صادر می کند.

محصولات پتروشیمی: گرانول، پلاستیک عریض، ظروف پلاستیکی، ظروف یک بار مصرف، شلنگ

محصولات صادراتی