دگلت خرما

دگلت خرما

خرمای دگلت نور یکی از بهترین و مرغوب ترین نوع خرما در دنیاست و از لحاظ تجاری یکی از بهترین ارقام محسوب می شود. صادرات خرمای دگلت نور بومی کشور عراق است و در سطح جهان شهرت فراوان دارد.

کشت این خرما در جنوب کشور سازگاری خوبی نشان داده است. ولی با توجه به شوری آب رود کارون در جند سال اخیر و شور شدن خاک های پایین دستی کشت این محصول در ایران بی رونق شده است.

بیشترین میزان کشت این خرما در دنیا متعلق به کشور های شمال آفریقا می باشد.

یکی از مهمترین خرماهای تجاری دنیا که بیشترین مصرف را بین جامعه عربی دنیا دارد خرمای دگلت نور میباشد، رقم این محصول بومی عراق بوده و در مناطق مرکزی استان خوزستان سازگاری خوبی نشان داده است.

کشور های الجزایر مراکش و تونس پر مصرف کننده ترین این محصول میباشند.

همچنین در کشور های اروپایی، عمدتا فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک، آلمان، بریتانیا، سوئد، اسپانیا، یونان و دانمارک که بیشترین مهاجران عرب را در خود جا داده اند، از بیشترین مصرف کننده این نوع خرما هستند.

بازار مصرف خرما دگلت نور، کشورهای عربی و اروپا می باشند.

نظر بدهید