خرما کبکاب شادیار 5 کیلویی

بازدید : 618   |      

کد محصول : 3

هلدینگ نگاه سبز پیشرو در صادرات انواع خرما به کشورهای آسیای میانه و اروپا می باشد

خرما کبکاب از نام های آشنا و شناخته شده خرما در ایران است که شهرت و محبوبیت زیادی در بین مصرف کنندگان خرما دارد. این خرما که از انواع خرماهای صادراتی ایران هم تلقی میشود دارای دو نوع مصرف بصورت رطب و خارک می باشد. وقتی خرمای کبکاب کاملا برسد رنگی متمایل به قهوه ای تیره دارد. رنگ آن در زمان خارک و رطب بصورت متمایل به زرد دیده میشود.