تهیه و صادرات کاشی دکور کلکته

بازدید : 4863   |      

کد محصول : 27

کاشی دکور کلکته

 

سایزهای تولیدی شرکت کاشی آسیا که برای کلیه محیط ها کاربرد دارند عبارتند از: 

50*20 ، 60*30 ، 60*60 ، 50*50 ، 40*40 ، 30*30 ، 25*25 ، 90*30 سانتی متر.