کیوی صادراتی ایران

بازدید : 5052   |      

با توجه به تحقیقات انجام گرفته، شرایط آب و هوایی و خاکی مناسب برای کشت این محصول فقط در استانهای شمالی کشور، مازندران، گیلان و گلستان فراهم است و در سایر استانها بدلیل رطوبت نسبی کم، سرمای زمستان و بالا بودن PH خاک، کشت این محصول امکان پذیر نمی باشد.

سالانه حدود 1400000 تن کیوی در جهان تولید می گردد که ایتالیا با تولید سالانه 500 هزار تن اولین تولید کننده و بعد از آن نیوزیلند و شیلی به ترتیب دومین و سومین تولید کنندگان این میوه بوده و ایران نیز با تولید سالانه حدود 200 هزار تن، چهارمین تولید کننده کیوی در جهان به شما ر می رود.

بیش از 8000 هکتار سطح زیر کشت کیوی در ایران است که با توجه به سازگاری درختان کیوی با اقلیم شمال کشور و همچنین بالا بودن میزان برداشت این محصول، باغ های کیوی روز به روز در دو استان مازندران و گیلان رو به گسترش هستند و تولید سالانه این میوه نیز روند افزایشی دارد.

استان مازندران با تولید سالانه بیش از 110 هزار تن کیوی، قطب تولید این استان مازندران با تولید سالانه بیش از 110 هزار تن کیوی، قطب تولید این میوه در کشور محسوب شده و بعد از آن استان گیلان سالانه بیش از 70 هزار تن کیوی تولید مینماید که دومین استان تولید کننده این محصول است. برداشت کیوی در ایران معمولاً از اواسط آبان ماه آغاز می گردد.

میوه کیوی در ایران از سال 1337 مورد توجه قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط ایستگاه تحقیقات کشاورزی رامسر، بدلیل داشتن مقاومت بیشتر به سرما نسبت به مرکبات در شمال ایران بعنوان جایگزینی برای مرکبات تائید گردیده و بعد از ورود ارقام انتخاب شده و مناسب از کشورهای ایتالیا و فرانسه بنامهای هایوارد، برونو، آبوت، مانتی و ارقام نر توموری و ماتوا در سال 1363 عملاً بصورت تجارتی مورد توجه قرار گرفت. در حال حاضر این میوه در 3 استان، مازندران، گلستان و گیلان در حاشیه دریای خزر و اراضی مناسب کشت شده و هر ساله بر سطح آن افزوده می شود.

با توجه به تحقیقات انجام گرفته، شرایط آب و هوایی و خاکی مناسب برای کشت این محصول فقط در استانهای شمالی کشور، مازندران، گیلان و گلستان فراهم است و در سایر استانها بدلیل رطوبت نسبی کم، سرمای زمستان و بالا بودن PH خاک، کشت این محصول امکان پذیر نمی باشد.