انگور صادراتی ایران

بازدید : 5365   |      

شرکت بازرگانی نگاه سبز افتخار دارد بعنوان یکی از بزرگترین تأمین کنندگان انگور کاشمر برای صادرات کیفیت این محصول برای صادرات را برای شما تضمین می کند و با ارائه محصول با کیفیت از تاکستان های این شهر بصورت مستقیم واسطه ها را حذف نموده است.

شرکت بازرگانی نگاه سبز، تست های مختلف برای نگهداری بیشتر این محصول انجام داده که از جمله انها تست گاز اونیک که یکی از روش های مدرن برای نگهداری بیشتر میوه می باشد، در کاشمر بر روی انگور انجام داده که خوشبختانه بسیار موثر واقع گردید و امیدواریم در آینده انگور کاشمر را به کشورهای دورتر نیز صادرات شود. انگور کاشمر عموماً در دو نوع برای صادرات بسته بندی می شود. 

1) بصورت سورت شده سر تاکستان با کاغذ گراف که بعد از انتقال به سردخانه پالت بندی شده و بعد از شک سرما به آن با ماشین کانتینری یخچال دار منتقل می گردد.

2) بصورت سورت شده بعد از انتقال به سردخانه و بسته بندی با روش فوق در بسته های 1.5 کیلو و بصورت یکجا داخل سلن نانو که ماندگاری آن را بالا میبرد.

دمای مناسب برای انگور در یخچال بین 2 الی 4 درجه مثبت می باشد.

دقت داشته باشید که در کاشمر انگور عسکری و پیکامی وجود دارد و انگور پیکامی به علت کشیده بودن و بیدانه بودن خریدار بیشتری دارد.

نکته قابل توجه دیگر اینکه انگور کاشمر از اواسط تیرماه شروع به برداشت می شود و برای صادرات تا اواخر مرداد ماه صادرات آن ادامه دارد. انگور مناسب صادرات بایستی سبز باشد و تست قند آن بایستی حداکثر 20 باشد، انگور رسیده مناسب صادرات نمی باشد.

انگور در ایران در مناطق مختلف تولید می شود که از جمله آن انگور قرمز شاهرود، انگرو بیدانه تاکستان، انگور فخری و چشم گاو و روچه زابل قرمز بدون دانه، انگور ریش بابا سبز تازه کم دانه، انگور پیکامی صادراتی کاشمر که در چند سال اخیر انگور کاشمر یکی از بهترین انگورهای صادراتی می باشد و بیشتر به روسیه صادرات می شود. فراهم بودن سردخانه و سورت بندی در کاشمر شرایط را برای صادرات این محصول با ارزش فراهم نموده است. این محصول بیشتر در جعبه پلاستیکی وزن 8 کیلوگرم با بسته بندی پالتی وزن 20 تن ناخالص و 18500 کیلو خالص بارگیری می شود.

شرکت بازرگانی نگاه سبز افتخار دارد بعنوان یکی از بزرگترین تأمین کنندگان انگور کاشمر برای صادرات کیفیت این محصول برای صادرات را برای شما تضمین می کند و با ارائه محصول با کیفیت از تاکستان های این شهر بصورت مستقیم واسطه ها را حذف نموده است. بسته بندی استاندارد و پالت بندی حرفه ای این محصول یکی از عوامل سالم رسیدن آن به مقصد است.