میلگرد

بازدید : 3328   |      

میلگرد

میلگرد یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پائین آن مورد استفاده قرار میگیرد. فولادی که به این منظور در سازه های بتن آرمه به کار می رود به شکل سیم یا میلگرد می باشد و فولاد میلگرد نامیده می شود.

در کشورهای مختلف فولاد میلگرد با استانداردهای متفاوتی تولید می شوند و در هر استانداری طبقه بندی مشخصی در ارتباط با خواص مکانیکی فولادها وجود دارد. در ایران قسمت عمده فولادهای میلگرد که توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می شوند با استاندارد روسی مطابقت دارند. فولادی که در ایران تولید می شود (طبق استاندارد روسی) به سه گروه تقسیم می شود:

فولاد نوع A-1، فولاد نوع A-2 و فولاد نوع A-3
فولاد A-1 از نوع صاف بوده و مقاومت تسلیم و مقاومت کششی آن به ترتیب 2400 و 3600 کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد.

فولاد A-2 از نوع آجدار با مقاومت تسلیم 3400 و مقاومت کششی 5000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.

و فولاد A-3 نیز از نوع آجدار با مقاومت تسلیم 4000 و مقاومت کششی 6000 کیلوگرم بر سانتی مربع است. از نظر تنوع قطر میلگردها نیز استانداردهای تولید کنندگان متفاوت است. در سیستم روسی که در کارخانجات ذوب آهن اصفهان مورد استفاده است، میلگردها تا قطر 40 میلی متر ساخته می شوند.


محصولات مرتبط