تهیه و صادرات کاشی دکور کوتو صورتی

بازدید : 3562   |      

کاشی دکور کوتو صورتی

 

سایزهای تولیدی شرکت کاشی آسیا که برای کلیه محیط ها کاربرد دارند عبارتند از: 

50*20 ، 60*30 ، 60*60 ، 50*50 ، 40*40 ، 30*30 ، 25*25 ، 90*30 سانتی متر.