شرکت بازرگانی نگاه سبز، محصولات غذایی را به کشورهای دیگر صادر می کند.

محصولات غذایی: چای، رب قوطی، حلوا ارده