نمایشگاه بین المللی Gulf Food در دبی زمستان 1398

نمایشگاه بین المللی Gulf Food در دبی زمستان 1398

نمایشگاه بین المللی Gulf Food در دبی زمستان 1398

نمایشگاه بین المللی Gulf Food  در دبی بهمن ماه 1398 . حضور مدیران شرکت تجاری بین المللی  نگاه سبز با بیش از بیست سال فعالیت در امر صادرات و واردات در نمایشگاه بین المللی گالف فود .

نظر بدهید