نمایشگاه بین المللی Gulf Food در دبی زمستان 1398

نمایشگاه بین المللی Gulf Food در دبی زمستان 1398

نمایشگاه بین المللی Gulf Food  در دبی بهمن ماه 1398 . حضور مدیران شرکت تجاری بین المللی  نگاه سبز با بیش از بیست سال فعالیت در امر صادرات و واردات در نمایشگاه بین المللی گالف فود .

نظر بدهید