زعفران چیست و خواص زعفران

زعفران چیست و خواص زعفران

 زعفران در غذاها به عنوان طعم دهنده و رنگ دهنده بسیار عالی مصرف می شود و مصارف درمانی هم دارد. زعفران گیاهی می باشد با ارتفاع 30 سانتی متر که دارای برگ های دراز و و سبز مثل تره است. ساقه زیر زمینی آن از دو پیاز تشکیل می شود. این پیازها سخت و مدور و گشت دار و پوشیده از غشاء های نازک قهوه ای رنگ است. گل های زعفران ارغوانی، منظم و شامل لوله ای دراز می باشد که به 3 گلبرگ و کاسبرگ منتهی می گردد.

زعفران خیلی مرغوب قسمت کلاله گل یعنی قسمت انتهایی خامه است و میله خامه، زعفران درجه 2 و نامرغوب را تشکیل میدهد.

برداشت زعفران بدین شکل است که قسمت کلاله هر گل را بر میدارند و بین کاغد قرار میدهند تا خشک گردد و سپس بسته بندی مینمایند. استاندارد زعفران که در فرانسه صورت گرفته است اعلام میدارد که باید 50 عدد از الیاف زعفران بیشتر از 0.277 گرم وزن داشته باشد و درصد رطوبت آن 13 درصد باشد. همچنین هر میلی گرم آن باید بتوانند 700 سانتی متر مکبطور محسوسی رنگی نماید.

 

خواص داروئی زعفران:

- خوردن چای زعفران باعث هضم غذا می گردد.

- تاثیر مسکن درد دارد.

- باعث تحریک اعصاب می شود.

- زعفران خون ساز می باشد و گردش خون را آسان می سازد.

- کبد را تصفیه و قوی می سازد.

- آرام بخش و خواب آور است.

- زعفران ضد تشنج است.

- سرفه را رفع و تاثیر مفید روی درمان برونشیت دارد.

 

نظر بدهید