انواع خرما در ایران به همراه مشخصات آنها
اردیبهشت 97

انواع خرما در ایران به همراه مشخصات آنها

شاید اگر از شما نام خرماهای ایرانی پرسیده شود، به زحمت بتوانید بیش از 5 نوع آنرا نام ببرید. بنابراین جالب است دانید، تقریباً در حدود 18 نوع مختلف در ایران تولید می گردد.
آیین رونمایی از سامانه الکترونیکی نیما ( نظام یکپارچه معاملات ارزی )
اردیبهشت 97

آیین رونمایی از سامانه الکترونیکی نیما ( نظام یکپارچه معاملات ارزی )

آئین رونمایی از سامانه الکترونیکی نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) ، دوشنبه 2 اردیبهشت سال 1397 با حضور آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
آموزش مراحل کاشت ، داشت ، برداشت زعفران
اردیبهشت 97

آموزش مراحل کاشت ، داشت ، برداشت زعفران

آموزش مراحل کاشت ، داشت ، برداشت زعفران
درمان سرطان کبد با مصرف زعفران
اردیبهشت 97

درمان سرطان کبد با مصرف زعفران

با مصرف زعفران با سرطان کبد خداحافظی کنید.