نظام یکپارچه معاملات ارزی

آیین رونمایی از سامانه الکترونیکی نیما ( نظام یکپارچه معاملات ارزی )
اردیبهشت 97

آیین رونمایی از سامانه الکترونیکی نیما ( نظام یکپارچه معاملات ارزی )

آئین رونمایی از سامانه الکترونیکی نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) ، دوشنبه 2 اردیبهشت سال 1397 با حضور آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.