سود صادرات زعفران

میزان مجاز مصرف زعفران چقدر است؟
مرداد 97

میزان مجاز مصرف زعفران چقدر است؟

میزان مجاز مصرف زعفران چقدر است؟
ترخیص زعفران از گمرک
اردیبهشت 97

ترخیص زعفران از گمرک

آیا می دانید ایران بیش از 95 درصد تولید زعفران در دنیا را دارد و محصولش را به 45 کشور جهان صادر می کند. سالیانه حدود 250 تن زعفران در جهان تولید می گردد که 230 تن آن متعلق به ایران می باشد.