شعب و نمایندگی

دفتر مرکزی شرکت پیام تجارت نگاه سبز

دفتر مرکزی شرکت پیام تجارت نگاه سبز

دفتر مشهد شرکت پیام تجارت نگاه سبز


 • آدرس : مشهد چهارراه مجد ساختمان فروردین واحد 604
 • تلفن همراه : 09027771404
 • تلفن ثابت : 05137237544
 • پست الکترونیک :info@negahesabz.com
 • وب : http://negahesabz.com

آدرس دفتر تهران

آدرس دفتر تهران

گروه تجارت بین الملل نگاه سبز


 • مدیریت : مدیریت : مهندس بهزاد ناصربیک
 • آدرس : جردن , برج مشکی (ساختمان مرکز تجارت ایران) ,طبقه 4, واحد 1
 • تلفن همراه : 09123494062
 • تلفن ثابت : 02122016149
 • پست الکترونیک :naserbeik@negahesabz.com
 • وب : www.negahesabz.com

دفتر نمایندگی تاجیکستان

دفتر نمایندگی تاجیکستان

شرکت پیام تجارت نگاه سبز


 • مدیریت : آرزویف میرزاشریف
 • آدرس : شهر دوشنبه - ناحیه سینا 2 - خیابان نصره الله مقصوم 76 - ساختمان 76/2 - طبقه 6 - پلاک 102
  992988933993+ , 992902222262+
 • تلفن همراه : 09332990102
 • پست الکترونیک :info@negahesabz.com
 • وب : www.negahesabz.com

دفتر روسیه شهر کازان

دفتر روسیه شهر کازان

شرکت پیام تجارت نگاه سبز


 • مدیریت : جعفر
 • آدرس : کشور روسیه، شهر کازان، خیابان تیخورسکایا، کوچه 7، بلوک E1، شماره 103
  تلفن: 79656000887
 • تلفن همراه : 09332990102