خشکبار و محصولات غذایی

خشکبار و محصولات غذایی

شرکت نگاه سبز با حضور در نمایشگاه بین المللی تاجیکستان در سال 1398 با ارائه محصولات غذائی و خشکبار ارگانیک پذیرای شما عزیزان میباشئد.

حضور شما را در غرفه شادیار ارج مینهیم.

منتظر حضور گرمتون هستیم

با شادیار تجارتی امن و رضایت را تجربه کنید.

 

www.negahesabz.com

نظر بدهید